Psikolojiye Giriş: Sigmund Freud'un Psikoanalitik Kuramında Süperego (Üst Benlik) Nedir?

haberler

Forum Üyesi
20 Ağu 2023
171
0
0
teknobird.com
FelsefeIleIlgilidir.md.jpg

Psikolojiye Giriş: Sigmund Freud'un Psikoanalitik Kuramında Süperego (Üst Benlik) Nedir?


Süperego, esas olarak ebeveynlerden ve aynı zamanda diğer otorite figürlerinden ve genel kültürel ethostan emilen kültürel kuralların içselleştirilmesine göre hareket eder. Freud, süperego kavramını, ego idealinin daha önceki bir kombinasyonundan ve Ego idealinden narsisistik tatminin sağlandığını görme görevini yerine getiren özel psişik ajans... vicdanımız dediğimiz şey. olarak tanımlar. Ona göre süperego, Ebeveyn failliği ile özdeşleşmenin başarılı bir örneği olarak tanımlanabilir ve gelişim ilerledikçe Ebeveynlerin yerine geçenlerin eğitimcilerin, öğretmenlerin, ideal modeller olarak seçilen insanların etkisini de emer. Bu nedenle, bir çocuğun süper egosu aslında ebeveynlerinin değil, ebeveynlerinin süper egosunun modeli üzerine inşa edilmiştir; Onu dolduran içerikler aynıdır ve geleneğin ve kendilerini bu şekilde nesilden nesile yayan zamana direnen tüm değer yargılarının aracı haline gelir.

Süperego mükemmelliği hedefler. Kişilik yapısının, bireyin ego ideallerini, manevi hedeflerini ve genellikle Vicdan olarak adlandırılan, dürtülerin, fantezilerin, duyguların ve eylemlerin ifade edilmesini eleştiren ve yasaklayan psişik failliği içeren, esas olarak ancak tamamen bilinçsiz olmayan kısmıdır. Böylece süperego id'e aykırı olarak çalışır. Egoyu sosyal olarak kabul edilebilir davranışlarla sınırlamak için çalışan içselleştirilmiş bir mekanizmadır, oysa id sadece anında kendini tatmin etmeye çalışır. Süperego ve ego iki temel faktörün ürünüdür: çocuğun çaresizlik durumu ve Oedipus Kompleksi. Küçük oğlan çocuğu söz konusu olduğunda, Oedipus Kompleksinin çözülmesi sırasında, baba figürüyle özdeşleşme süreciyle, annenin hadım edilme korkusuyla bir aşk nesnesi olarak sahiplenilememesinin ardından oluşur. Freud, süperegoyu ve onun baba figürü ve Oedipus Kompleksi ile ilişkisini şöyle tanımlamıştır: Süperego babanın karakterini korurken, Oedipus kompleksi ne kadar güçlüyse ve baskıya ne kadar çabuk yenik düşerse otoritenin, dini öğretimin, eğitimin ve okumanın etkisi altında, süperegonun daha sonra ego üzerindeki hakimiyeti o kadar katı olacaktır vicdan veya belki de bilinçsiz bir suçluluk duygusu biçiminde.

Freud Ego ve İd adlı eserinde, Ego idealinin sergilediği sertlik ve zalimliğin genel karakterini diktatörce sen yapacaksını sunar. Çocuğun gelişiminde ne kadar erken olursa, ebeveyn gücünün tahmini o kadar büyük olur. ...Bir çocuğun hayatının farklı dönemlerinde ebeveynleri hakkında farklı bir tahminde bulunduğu da unutulmamalıdır. Oidipus kompleksinin yerini süper egoya bıraktığı zamanda, bunlar oldukça muhteşem bir şeydir; Ancak daha sonra bunun çoğunu kaybederler. Özdeşleşmeler daha sonra bu sonraki ebeveynlerle de ortaya çıkar ve gerçekten de karakter oluşumuna düzenli olarak önemli katkılarda bulunurlar; Ancak bu durumda sadece egoyu etkilerler, artık en eski ebeveyn imgeleri tarafından belirlenen süperegoyu etkilemezler. (Psikanaliz Üzerine Yeni Giriş Dersleri, Sigmund Freud)

Bu nedenle, çocuk ana baba imagosuyla rekabet halindeyken, diktatörce Sen yapacaksını imago'nun temsil ettiği apaçık gücü dört düzeyde hisseder: (i) Oto-Erotik, (ii) Narsisistik, (iii) Anal ve (iv) Fallik. Bu farklı zihinsel gelişim düzeyleri ve bunların ebeveyn imagolarıyla olan ilişkileri, saldırganlık ve sevginin belirli id biçimlerine karşılık gelir. Süperego kavramı ve Oedipus Kompleksi, algılanan cinsiyetçiliği nedeniyle eleştiriye tabidir. Zaten hadım edilmiş olduğu düşünülen kadınlar, baba ile özdeşleşmezler ve bu nedenle, Freud'a göre, Süperegoları hiçbir zaman erkeklerde olmasını istediğimiz kadar amansız, bu kadar kişiliksiz, duygusal kökenlerinden bu kadar bağımsız değildir... Yargılarında genellikle sevgi veya düşmanlık duygularından daha fazla etkilenirler. Bununla birlikte, Freud, erkeklerin çoğunluğunun da eril idealin çok gerisinde olduğu ve tüm insan bireylerinin, insan kimliklerinin bir sonucu olarak, insan özellikleri olarak da bilinen hem erkeksi hem de dişil özellikleri kendi içlerinde birleştirdiği şeklinde konumunu değiştirmeye devam etti.

KAYNAK: PSİKOLOJİ TARİHİ
(İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞTİR.)

 
Üst