Bir Fatih ve Bir Fetih

ixiRx

Forum Üyesi
22 Eyl 2022
720
4
0
Russia
{EDITOR=Büyük âlim, âdil ve âbide şahsiyet Sultan II. Murat Han ve değerli zevceleri Hüma Hatun'un sevgi, şefkat, merhamet, uyum ve iktidarlarının nişânesidir, Mehmet Bebek.
Bursa'nın gülü, Edirne'nin süsü, Amasya ve Manisa'nın amberçiçeği, İstanbul'un gül olmuş goncasıdır, şehzade ve sultan Mehmed.
Molla Hüsrev, Molla Gürâni ve Akşemseddin'e sâdık bir ilim talibi şehzadedir Mehmed.
Gemileri karadan yürüten, devrinin en iyisi olan Havan topunu icad eden, Hz. Peygamberin: "Konstantin (İstanbul) mutlaka fethedilecektir; onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onun ordusu ne güzel ordudur" övgüsüne mahzar olmuş ulu sultandır Fatih.
Yalan dünyanın süsü ve rüyası Konstantin, her dem devrinin devletlerinin kalp atışlarını hızlandıran bir konum ve büyüye sahiptir.
Şark ve garbın fetih arzusu hiç dinmemiştir.
İslam tarihinde Hz. Osman (r.a) ile başlayan kuşatma harekâtları, 29. denemede 29 Mayıs 1453'te kaderinde yazılı olana teslim olmuştur.
Öyle bir teslim oluş ki, emanetini beklediğine kavuşmanın bahtiyarlığını, yedi tepesinde esen gönülleri okşayıcı ılık rüzgârlarla selamlar Fatih'ini.
Ol Fatih ki, hilyesindeki muhabbet ve müebbed çiçeklerini önde ve önder olan Molla Gürâni'ye tevdi eder.
Ol Fatih ki, Ebu Eyyüb el-Ensâri'ye olan sevgi ve muhabbetini mesken-i Eyüp olarak faniye bâkî kılmıştır.
Ol Fatih ki, hocalarına sadakatle Hz. Ebu Bekir'e, adalet bağı ile Hz Ömer'e, tabiatında olan hilm ve cömertliği ile Hz. Osman'a, yiğitlik ve cesareti ile Hz. Ali'ye benzer vasıflarının oluşturduğu bir bünyeye muttasıldır.
Ol Fatih ki, Avrupa için, haklı olarak karınlık bir dönemi ifade eden, Ortaçağı kapatıp aydınlık yeniçağın açılmasına vesile olan, 21 yaşında genç yağız bir delikanlıdır Sultan Mehmed.
Ol Fatih ki, İstanbul'u önce beyninde fetheylemişti de, bu fethe yeni bir haçlı seferinin neden olacağını düşünen ve fetih girişiminden vazgeçirmeye çalışan Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'yı fetih sonrası tutuklattırıp idam ettirmişti.
Ol Fatih ki, Kâinatın müşerrefi Âli Şân (şânı yüce) Efendimizin övgüsüne mahzar olmuştur.
Ol Fatih ki, zirvedeki İslam Medeniyetinin âliyetine katkı için Sahn-ı Seman medreseleri kurup aydınlık dönemin nurunu sonraki asırlara taşımasını bilmiştir.
Ol Fatih ki, kendi kurdurduğu medreseye öğrenci olabilmek için kendi atadığı müderrislerin imtihanlarına tabii olacak kadar alçakgönüllü yapısını, şeb-i arus'na kadar devam ettirmiştir.
Ol Fatih ki, Eflak Beyi III. Viad isimli kazıklı voyvoda Osmanlı elçilerini kazıklara oturturken, Ol Fatih, fetihten sonra korku içinde sinmiş olan Rumlara patrik seçmelerini öğütlüyor ve bizzat yardımcı oluyordu.
Ol Fatih ki, bugün can kardeşlerimiz olan Bosna halkı O'nun devrinde (1483), ekmel dîn olan İslam ile müşerref oluyordu.
Ol Fatih ki, 30 yıllık padişahlık hayatında, haklı nedenlerle açtığı savaşların yirmi beşinin başında bizzat bulundu ve Osmanlı'ya 18 ülke dâhil ederek İmparatorluğun temellerini attı.
Ol Fatih ki, Yurt dışındaki ilim, bilim ve sanat adamlarına büyük teşvikler sağlayarak, onları İstanbul'a ve Osmanlı'ya kazandırmıştır. Bugünün terimiyle beyin göçü dediğimiz şeyi lehimize kullanmasını bilmiştir. Ünlü astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, bu dönemin kazanımları arasındadır. İmara önem verip Ayasofya ve Fatih'i cami olarak, Topkapı'yı saray olarak, Rumeli'yi hisar olarak Osmanlı'ya kazandırmıştır.
Ol Fatih ki, Karadeniz'i bir Osmanlı gölü haline getirdi.

Yürü, hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın?
Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
***
Fetih sonrası dünya tarihinde önemli gelişmeler yaşandı. Bunlar:
1. Bin yıllık Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu son buldu.
2. Ortaçağ kapanıp Yeniçağ açıldı.
3. Osmanlı devletten imparatorluğa geçti.
4. Bizans'tan İtalya'ya sığınanların katkısıyla Rönesans hareketleri hızlandı.
5. Anadolu, Avrupa ve dünyadaki güç dengesi Osmanlı'nın lehine döndü.
Bugün İstanbul, 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçildi ise bunu, Fatih'e ve Fatih'in nesline borçlu olduğunu hiçbir kimse unutmamalıdır.

Adem KALINSAZ / Sanatalemi
EDITOR}
 
Üst