Tablo birleştirme

Acoupotan

Forum Üyesi
22 Eyl 2022
166
0
0
Egypt
Kod:

select ad,sum(tutar) as toplam from yer
join mus on mus.yerid=yer.id
join musisl on musisl.musid_=mus.id
where tipid=1
group by ad
order by toplam desc

Bu sorgudan

yer1* 30000
yer2* 17000
yer3* 14000

gibi bir sonuç alıyorum. tipid=2 yapınca da*

yer1* 10000
yer2* * 8000
yer3* * 5000

sonuçlarını alıyorum.

yer1* 30000**10000
yer2**17000* **8000
yer3**14000* **5000

şeklinde birleşik sonuç almam için sorguyu nasıl yapmalıyım.
 
Üst